<%@ Language=Inherit from Web site %> upravitelj bam-investtrade doo tuzla

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE                 22.01.2018

 
 

NEKRETNINE      PRODAJEM  -  IZDAJEM

Pozivaju se Predstavnici Etažnih Vlasnika da dogovore termin dolaska radi potpisivanja Anexa osnovnog Ugovora kao i zaključivanje novih Ugovora o upravljanju i održavanju zgrade u skladu sa novim Zakonom ...... Telefoni:  314-480  i   314-481

Uputstvo o načinu promjene Upravitelja

Nemate upravitelja zgrade ili ga želite promijeniti? 

Ponuda za upravljanje zgradom        Podaci koje trebate dostaviti

 

OBAJESŠTENJE

 

 

 

 

Energetska efikasnost u stambenim zgradama

 

Prodajem namješten stan u naselju STUPINE

 

  N O V O S T I               

 

29.01.2016. u 12:42 Broj citanja: 577
Imenovani novi upravitelji stambenih zgrada na području grada Tuzla

Danas su, u prostorijama Gradske uprave, izabranim preduzećima uručeni Certifikati na osnovu kojih su uvršteni na listu upravitelja stambenih zgrada, na području grada Tuzla, za period od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine. Imenovanim upraviteljima Certifikate je uručila Nadira Ašćerić – Pomoćnik gradonačelnika – Rukovodilac Službe civilne zaštite. 
Služba civilne zaštite Grada Tuzla je nakon sprovedenog konkursa za izbor upravitelja stambenih zgrada na području grada Tuzla, za period 01.01.2016. do 31.12.2018. godine, izdala Rješenje za obavljanje poslova upravitelja, kandidatima koji su ispunjavali uslove Konkursa. 

Na listu upravitelja stambenih zgrada upisana su pravna lica: 
"Bam-Investtrade" d.o.o. Tuzla 
"Bosna-lift" d.o.o. Tuzla 
"Cestotehnik" d.o.o. Tuzla 
"Tehkomerc" d.o.o. Tuzla 
"Tehnograd-Company" d.o.o. Tuzla 
"Uni-Bristol" d.o.o. Tuzla 
"Vodo-ins održavanje" d.o.o. Tuzla 
Kako je, u skladu sa ranije utvrđenim rokovima, 31.12.2015. godine, dosadašnjim upraviteljima zgrada prestao važiti certifikat za obavljanje poslova upravitelja, etažni vlasnici su, do 15.01.2016. godine, bili obavezni izabrati jednog od sedam upravitelja, kojima su povjereni poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada na području grada Tuzla. Svim etažnim vlasnicima, koji nisu izabrali jednog od upravitelja, Služba civilne zaštite Grada Tuzla će, u narednom periodu, izdati rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja. 
Prinudna uprava će trajati sve dok etažni vlasnici, svojom voljom i na način propisan Zakonom upravitelja, ne izaberu preduzeće kojem će povjeriti poslove upravljanja njihovim zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.


Etažni vlasnici, odnosno njihovi predstavnici dužni su od 01.01.2016.godine zaključiti

Ugovor ili potpisati Anex ugovora sa firmama koje od 01.01.2016.imaju Certifikat za obavljanje poslova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade iz razloga što sa 31.12.2015.godine ističe važnost certifikata koji su bili za period 2013-2015, a time i zaključenih ugovora.

Utvrđena lista lica koja mogu obavljati poslove UPRAVITELJa u periodu 01.01.2016 - 31.12.2018:

1. BAM-INVESTTRADE d.o.o. Tuzla , Izeta Sarajlića 28

2. BOSNA-LIFT d.o.o. Tuzla , Rudarska 33

3. CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla , Albina Herljevića 5

4. TEHKOMERC d.o.o. Tuzla , Goli brijeg 7

5. TEHNOGRAD-Company d.o.o. Tuzla , Fra Grge Martića 8

6. UNI BROSTOL d.o.o. Tuzla , Aleja Alije Izetbegovića 3

7. VODO-INS održavanje d.o.o. Tuzla , II tuzlanske brigade 66

    

     Tuzla.ba

    

     Obavještenje o nabavci

 

     Preuzeto sa Tuzlarija  

 

     Uskoro elektronska naplata duga ! Više .....

 

       Gradska uprava -  Obaviještenje o identifikaciji stambenih etažnih jedinica

 

Postavite pitanje ...... Postavite pitanje ..... Postavite pitanje

Novi Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl.novine TK_14/15)koji je stupio na snagu 28.11.2015.godine možete preuzeti sa ove stranice

Preuzmite Zakon  

Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

 GRADSKA UPRAVA

                                                                                                                                                                      

 

 

 Prestaje da važi - Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona
  Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade - Služba civilne zaštite 

 

"Službene Novine Tuzlanskog kantona" , broj 7/00 , 14/02 i 5/07 - Služba za prostorno uređenje
  Sl_novine TK_7-2000.pdf - Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove
  Sl_novine TK_14-2002.pdf - Služba za razvoj i poduzetništvo

  

Sl_novine TK_ 5/07 od 14.05.2007.god   (str.361) - Služba za opću upravu i zajedničke poslove
    - Služba za inspekcijske poslove
    - Služba za boračko invalidsku zaštitu

Preuzmite :

 Ponuda za upravljanje zgradom   podaci za davanje Ponude - Služba za raseljena lica i izbjeglice

 

 

- Služba za stambene poslove i povratak
Obrazac o ukidanju PRINUDNE UPRAVE - Služba za komunalne poslove , izgradnju i poslove MZ

 

Dokumentacija za upravljanje i održavanje zgradom

(dokumenti su u PDF formatu)    
Međuvlasnički ugovor Kontakt:    upravitelj@bam-investtrade.com
Odluka o izboru članova Odbora Upravljan je i održavanje
Odluka o izboru ovlaštenog predstavnika Mara Bešlagić        Šef sektora upravljanje zgradama
  Spisak etažnih vlasnika sa Odlukom o izboru upravitelja Ana Obrenović      Upravljanje i održavanje
Odluka o izboru Upravitelja Anita Bijedić          Upravljanje i održavanje
Ugovor o upravljanju i održavanju (poslije Odluke o izboru upravitelja) Diana Bešlagić       Upravljanje i održavanje
    Elvira Žunić         Upravljanje i održavanje
    Amra Durmić         Glavni knjigovođa
  NOVI NAZIVI ULICA      

Zima 2012 - februar

Zgrade - ulazi   Upravljanje i održavanje  
  Etažni vlasnici   Kako kod drugih ....
  Stanje ulaza - prihodi i rashodi   Upravljanje i funkcija upravljanja  
  Evidencija uplata      
  Plan i program   > Otkup stanova je bio jednostavan  ali održavanje zgrada nije
  Zaključeni ugovori o upravljanu   > Šta činiti kad je zgrada privatna, a problem javni ?
       
       
   Oštećenja na zgradama      
   UGLAVNOM SE RADI O OVAKVIM OŠTEĆENJIMA      
         
   ***  Program sanacija ***      
           
  Sanacija  oštećenja        
  - Aleja Alije Izetbegovića 16        
  - Gruje Novakovića 5        
  - Armije BiH 25        
  - Rose Hadživuković 10        
- Husinskih rudara 102-104  
  - Ismeta Mujezinovića 30        
  - LIPNICA , Proleterskih brigada , dva SP-a objekta      
           

Odluka općinskog vijeća  

o subvencioniranju troškova sanacije vanjskih zajedničkih dijelova zgrade